7 tipů na zvýšení pracovní morálky - Peoplix

7 tipů na zvýšení pracovní morálky

Špatná morálka má vliv na pracovní výsledky, na kulturu firmy, na spolupráci mezi týmy a má i mnoho dalších nepřímých dopadů.

 

Lidé často hledají rychlá řešení. Pilulky občas fungují, ale ve velké většině případů pouze krátkodobě odstraní symptomy, nikoliv příčinu.

 

Je snadné kritizovat jednotlivé osoby, kvalitu náboru, nedostatek pracovníků na pracovním trhu. Problém ale většinou bývá jinde: ve vedení lidí. Špatná pracovní morálka je manažerský problém.

 

Každý člověk někdy ve svém životě odvádí skvělou práci. Často ale ne pro svého zaměstnavatele.

 

Časté příčiny demotivace

Zde je několik důvodů, proč to lidi v práci může nebavit.

1. Nuda

Lidé potřebují zažívat úspěchy, a to jak osobní, tak firemní. Růst je sám o sobě motivující. Růst v sobě obsahuje překonávání překážek, a to lidi baví. Aby člověk zůstal angažovaný, potřebuje výzvy.

2. Nejasnost

Nejasná očekávání, chybějící smysl, absence vize. Člověk potřebuje, aby jeho úsilí někam směřovalo. Pokud vykonává práci jen proto, že musí, nejspíš jeho výsledky nebudou stát za nic. K motivovanosti jsou potřeba i informace, které s vykonávanou prací přímo nesouvisí.

3. Změny

Každá změna představuje ohrožení. Minulost známe, budoucnost ne. Naše hlava má tendenci předpovídat budoucnost na základě minulosti. Změny nám tuto možnost berou, proto je nemáme rádi. Pocit ohrožení demotivuje.

4. Vedení

Špatné vedení je nejčastější příčinou demotivace. Práce s lidmi je řemeslo jako každé jiné, dobré úmysly ke skvělým výsledkům většinou nestačí. Kultura, kde se očekává jiné chování v roli podřízeného i nadřízeného klade na většinu manažerů velké nároky: jsou střídavě v rolí šéfa i podřízeného.

Tipy na zlepšení morálky

Zvýšení angažovanosti lidí není žádná velká věda. Kíčovou roli hrají důvěra a otevřenost. Budování důvěry je dlouhodobá záležitost, ztrácí se naopak rychle.

Pokud se budete držet následujících zásad, pracovní morálka vašich lidí se bude zlepšovat.

1. Buďte otevření

Pokud se budete tvářit, že se nic neděje, pak se z nežádoucího stavu vytvoří standard. Krátkodobě jsou možná sladké lži příjemnější, ale zkušenost říká, že z dlouhodobého pohledu lidé oceňují spíše otevřenost. Nazývat věci pravým jménem se vyplatí.

2. Chvalte

V těžkých dobách je důležité zažívat alespoň malá vítězství. Říká se, že nejvíce motivuje hodnocení obsahující 70% pochvaly a 30% kritiky. Kdo věří, že “dobrá práce je standard, proto o ní nemá smysl mluvit” je na nejlepší cestě k demotivovanému týmu.

3. Netýrejte lidi

Obtížné úkoly jsou motivující, nesplnitelné úkoly smrtící. Dlouhé přesčasy, nepolevující stres, únava a vyčerpanost nejsou důvodem k hrdosti, ale znakem blbosti. Kvartální cíle možná splníte, ale firmu nakonec zavřete.

4. Investujte do lídrů

Nejlepšího koně ve stáji jezdí nejlepší jezdec. Nejlepšími koni jsou v každé firmě zaměstnanci, postarejte se o to, aby je jezdili profesionálové znalí svého řemesla. Manažer nemusí umět dělat práci svých podřízených, ale měl by umět dělat práci manažera.

5. Nechte lidi růst

Učení je jednou ze základních schopností podmiňující v živé přírodě zachování života. Ač se to nezdá, potřebu učit se máme až do pokročilého věku. Její ztráta vede k degeneraci a smrti. Pokud lidem nedáme možnost v práci růst, připravíme je o motivaci.

6. Pracujte se zpětnou vazbou

Pochvala je lepší než kritika, kritika je lepší než nezájem. Lidé potřebují vidět výsledky svojí práce, chtějí srovnání. Zájem o názor druhého je projevem úcty a respektu, proto dobrý šéf by se měl hodně ptát.

7. Posilujte týmového ducha

Člověk je tvor společenský a chce být součástí skupiny. Obtížná období se zvládají snáze, když nejsme sami. Čím více aktivit budete dělat v týmu, tím lepších výsledků budete dosahovat. Platí to jak pro aktivity pracovní, tak nepracovní.

 

Jak je to s angažovaností ve firmě, vám ukáže Peoplix. Odhalí, jaké faktory ji posilují, jaké naopak brzdí. Dává návod k rozvoji firemní kultury a osobních kompetencí.

Přihlašte se k Newsletteru