Firemní průzkum - a co dál? - Peoplix

Firemní průzkum – a co dál?

Skvělá firma má angažované zaměstnance, kteří odvádějí vynikající práci a navíc je to těší.

Motivovanost, angažovanost, zapálení pro věc, FLOW. Pojmy skloňované ve všech pádech, které označují víceméně to samé. Chuť dělat užitečné věci ve prospěch někoho jiného a mít z toho dobrý pocit. O angažovanosti se mluví tak často, že se to stává pomalu klišé. Zrychlující se tep doby, nejistota jako jediná jistota, permanentní technologická revoluce měnící obsah práce, to jsou faktory vedoucí k nutnosti zásadní změny paradigmatu leadershipu.

 

Od zaměstnaneckého průzkumu ke skvělé firmě

Udělejte zaměstnanecký průzkum, identifikujte slabá místa a naplánujte aktivity. Ty pak realizujte a kontrolujte postup. Jak se v takovém projektu cítí zaměstnanec? Zaměstnanec zde představuje problém, který řešíte.

Jde to jinak? Jistě, ale chce to změnu postoje. Nechte samotné lidi hledat cestu k vlastní angažovanosti tím, že jim pomůžete odhalovat smysl jejich práce. Nejefektivnější systémy se organizují sami. Zde je několik pohledů na starý a nový typ organizace.

Vytváření tlaku

Vytváření prostoru

Kritika nedostatků

Odhalování předností

Soustředění na aktivity

Soustředění na dopady

Rozvoj osobní efektivity

Rozvoj efektivity spolupráce

Transakční angažovanost, kdy zaměstnavatel směňuje hmotné statky za ochotu pracovat, je nahrazována transformační angažovaností, kdy potřeba pracovat vychází z potřeby seberealizace. To představuje fundamentální kulturní změnu.

Kultura prezentování

Kultura naslouchání

Kultura dodržování

Kultura odpovědnosti

Kultura vůdce

Kultura týmu

Výkonová kultura

Kompetenční kultura

Co mají společného mravenci, včely a termiti? Jsou to organismy s minimální individuální inteligencí. Žijí ve velmi dobře organizovaných společenstvech s vysokou kolektivní inteligencí. Tato společenstva nejsou řízena z žádného centra, neexistuje žádná hierarchická struktura, přesto fungují velmi efektivně.