Proč nám to zase nevyplnili? - Peoplix

Proč nám to zase nevyplnili?

13 podmínek pro smysluplný firemní průzkum
Firemní průzkum může být rychlou cestou, jak se dozvědět to, co na první pohled není patrné. Může ukázat, co je potřeba ve firmě změnit, aby lépe fungovala a lidi to víc v práci bavilo. Dobře provedený průzkum je velmi efektivní a rychlý způsob, jak zvyšovat výkonnost firmy.

Firemní průzkum na jakékoliv téma je příležitostí rozproudit diskusi ve firmě, zvýšit zájem lidí o dění a více je zapojit. Výsledky průzkumu jsou zpravidla pohledem na firmu z perspektivy, která není běžně dostupná.

Proč to někdy nefunguje?

K tomu, aby průzkum naplnil očekávání, je potřeba zajistit dostatečnou účast lidí a to, aby jejich odpovědi byly pravdivé. V některých případech může být prospěšné téma průzkumu předem s lidmi probrat, aby se mohli zorientovat, ujasnit si názory a jejich odpovědi skutečně popisovali situaci.

Častým problémem průzkumů bývá nízká účast a neupřímné odpovědi. V obou případech to může souviset s obavou vyjádřit svůj názor nebo neochotou investovat čas do projektu, o jehož smyslu nejsou lidé přesvědčeni. Pokud je situace ve firmě opravdu špatná, pak nepomůže ani záruka anonymity.

Svou roli může hrát i velké časové vytížení lidí. Firma by měla vytvořit podmínky pro to, aby se běžný zaměstnanec mohl zúčastnit v rámci svojí běžné pracovní doby.

Průzkum jako součást změnového procesu

Každý průzkum je součástí změnového procesu. Děláme jej proto, abychom zmapovali situaci ve firmě a na získané poznatky potom mohli reagovat. Pokud lidé nemají zájem situaci ve firmě zlepšit, nebo nevěří, že k tomu opravdu dojde, jejich ochota k účasti bude malá.

K průzkumu je užitečné přistupovat jako k projektu. Definovat si cíle, výstupy i projektový tým. Projekt však začíná dlouho před samotným průzkumem přípravnou fází, jejímž cílem je připravit organizaci tak, aby výsledky průzkumu byly opravdu relevantní.

Samotný průzkum změnu nezařídí. Ukáže směr, pomůže nastavit cíle, ale k jejich dosažení je potřeba mnohem víc.

Role managementu

Úspěch každého průzkumu závisí na podpoře vrcholového managementu firmy a celé struktury vedení.

Ze strany vrcholového managementu by měla zaznít informace, proč firma průzkum dělá a jaké jsou jeho cíle. Vedení firmy by k výsledkům mělo zaujmout srozumitelné stanovisko a mělo by říci, jak s nimi hodlá naložit a jak na ně bude reagovat.

Od liniového managementu se očekává, že bude vysvětlovat cíle průzkumu, rozptylovat případné obavy a bude se podílet na interpretaci výsledků a podpoří následné aktivity. Je toho hodně, co musí vedoucí pracovníci zvládnout. Na druhou stranu jsou výsledky dobře provedeného průzkumu velmi účinným manažerským nástrojem.

Další kroky

Pokud uděláme firemní průzkum a na jeho výsledky nijak nereagujeme, podrývá to důvěru lidí ve firmu a její vedení. V takovém případě musíme počítat s tím, že účast v případném dalším průzkumu bude nízká.

Pokud je průzkum dobře připraven, správně zvoleny otázky a odpovědi jsou dobře vyhodnoceny a zpracovány, nebývá zpravidla problém výsledky interpretovat. Dobrý a promyšlený systém vám zpravidla navrhne i opatření ke zlepšení situace tak, že kompetentní management si s nimi dokáže poradit.

Stahněte si kontrolní seznam podmínek,

které musíte splnit, aby váš firemní průzkum dával smysl.

Firemní průzkum je účinným nástrojem pro zvyšování efektivity firmy. Aby plnil svoji funkci, musí předcházet dobrá příprava a s jeho výsledky se musí pracovat.

Chcete se dozvědět víc?

Na výsledcích reálných firem vám ukážeme možnosti využití Peoplix pro rozvoj vaší firmy.

Navrhněte prosím vhodný termín

Peoplix je produktem společnosti Versalis s.r.o., IČO 02030543