5 kroků ke skvělému týmu - Peoplix

5 kroků ke skvělému týmu

Nejlepší šéfové vědí, že to, co je dělá skvělými, jsou jejich týmy. Skvělý tým je výsledkem práce skvělého šéfa.

 

Přestože budování týmu věnujete mnoho úsilí a času, podporujete svoje lidi, organizujete práci, vytváříte dobrou atmosféru, výsledky se někdy nedostaví. Některé týmy stále fungují lépe nežli jiné.

 

Proč?

Výzkumy zaměřené na efektivitu týmové práce ukazují, že nejlepší lidé nemusí vždy vytvořit nejlepší tým. Dovednosti jsou důležité, ale mnohem důležitější jsou vzájemné interakce. Prostředí, ve kterém pracujeme, zásadně ovlivňuje míru využití našeho potenciálu.

 

5 charakteristik úspěšného týmu

1. Bezpečné prostředí

Jedním z největších demotivátorů je strach a obavy. Máme-li důvod k obavám, vyhýbáme se riziku. Ani ten nejmenší pokrok není zcela bez rizika. Obava ze zesměšnění a  strach z trestu vedou k pasivitě, obraně a zadržování informací.

2. Důvěra

Je důležité spolehnout se na svoje kolegy, že se budou chovat zodpovědně, že mě nepoškodí, že budou odvádět dobrou práci. Bez důvěry jsme v neustálém střehu, budujeme si obranu, důležité věci máme snahu dělat sami nebo kontrolovat.

3. Jasná struktura

Role a úkoly by měly být jasné určeny. Mohou se v čase měnit, ale v každém okamžiku by mělo být jasné, kdo za co zodpovídá. Chaos může být zábavný, ale nebývá efektivní.

4. Smysluplná práce

Pokud jediným důvodem naší práce je, že ji po nás někdo žádá, nebudeme asi moc zapálení. Pokud lidé pracují jen proto, že musí, co asi dělají, když se nikdo nedívá?

5. Viditelné výsledky

Pochvala je lepší než kritika, kritika je lepší než mlčení. Pokud nemáme možnost vidět výsledek svojí práce, dříve nebo později nás to přestane bavit. Lidé potřebují vědět, že jejich práce je pro někoho důležitá, že si jí někdo všímá.

Jak vytvořit skvělý tým?

Skvělý a výkonný tým obvykle nevznikne sám od sebe. Máte šanci ho vytvořit, když budete systematicky podporovat tyto oblasti.

1. Budujte důvěru

Důvěra vzniká na základě pozitivní zkušenosti. Absence negativní zkušenosti nemusí vést k důvěře. Podporujte vztahy, zařiďte, aby se lidé mohli lépe poznat. Držte slovo a penalizujte opak.

2. Vytvářejte bezpečné prostředí

Podporujte hledání nových cest a chyby berte jako zdroj poučení. Oceňujte snahu a zároveň trvejte na osobní odpovědnosti. Úspěch i problém by měl být věcí všech. Pokrok lidi baví, stagnace ubíjí.

3. Buďte nároční

Nespokojujte se s průměrem, jen to nejlepší by pro vás mělo být dost dobré. Každý by měl znát svoje úkoly a odpovědnost. Pokud někdo nedodá, co měl, ozvěte se. Dávejte a vyžadujte zpětnou vazbu.

4. Komunikujte

Sdílejte informace s ostatními a dejte jim tak možnost dobře se rozhodnout samostatně. Starejte se, aby všichni žili ve stejném světě. Poslouchejte sami sebe, abyste dokázali zhodnotit, co slyší vaši posluchači. Naslouchejte ostatním.

5. Sdílejte vize

Vize dává práci smysl. Ptejte se PROČ? a k témuž vybízejte svoje kolegy. Podporujte kritické myšlení. Zbavte se věcí, které nemají smysl.  

 

Všechno děláte a přesto s výsledkem nejste spokojeni? Zkuste se na to podívat z jiného úhlu, zeptejte se někoho, kdo je mimo váš tým.  Změňte perspektivu pohledu.

Peoplix odhalí faktory, které ovlivňují angažovanost ve vašem týmu. Porovná týmy mezi sebou a ukáže, co je potřeba posílit a co eliminovat. Peoplix je klíčem ke skvělému týmu.

Jak je to s angažovaností ve firmě, vám ukáže Peoplix. Odhalí, jaké faktory ji posilují, jaké naopak brzdí. Dává návod k rozvoji firemní kultury a osobních kompetencí.

Přihlašte se k Newsletteru