Produkt - Peoplix

Klíč ke skvělé firmě

Webová aplikace pro analýzu firemního prostředí. Zjistí rozdíly v angažovanosti v pracovních týmech i faktory, které ji ovlivňují.

Snadno využitelné informace

 

Peoplix zjistí angažovanost v pracovních týmech, profil firemní kultury a styl chování lidí. Na základě analýzy výsledků ukazuje, jaký typ kultury a styl vedení lidí je pro firmu nejvhodnější a porovnává je se současným stavem.

 

Porovnání týmů

Peoplix mapuje angažovanost, kulturu a chování v pracovních týmech. Porovnává týmy mezi sebou a ukazuje, jak je rozvíjet.

Přehled i detail v jednom pohledu

Peoplix na jedné stránce soustřeďuje všechny důležité výsledky jednotlivých týmů a umožňuje vytvářet žebříčky podle všech parametrů.

Snadno vyhledáte týmy s určitým profilem týmové kultury, jednotlivce se zvoleným typem chování i mírou angažovanosti.

Práce s výsledky je velmi rychlá a efektivní. Peoplix používá snadno srozumitelné grafické symboly a navigace v systému je intuitivní.

Pomocí prokliků se v organizační struktuře rychle pohybujete horizontálním i vertikálním směrem. Všechna data můžete snadno exportovat v pdf formátu.

Ideální a současný stav

Peoplix ukáže, jaký typ kultury a styl vedení lidí je pro vaši firmu nejvhodnější. Zjistí současný stav a porovná ho s ideálním profilem.

Co firma potřebuje?

Flexibilita, nebo jistota? Podpora vztahů, nebo zaměření na výkon? Každé firmě vyhovuje něco jiného. Ideální kultura výrobní firmy je jiná než reklamní agentury.

Peoplix zjistí současný stav firemní kultury, stylu chování a vedení ve firmě. Zároveň identifikuje, jak by měly vypadat ideální profily. Na základě porovnání zjistíte, jaké oblasti byste měli rozvíjet, jaké kompetence a styl chování podporovat, aby firma byla výkonnější.

Peoplix poskytuje podklady pro strategické plánování v HR oblasti na firemní, týmové i individuální úrovni. S výsledky Peoplix je snadné pracovat.

Firemní, týmové a individuální výsledky

Výsledky Peoplix popisují celou firmu, pracovní týmy i jednotlivce. Poskytují srovnání a ukazují, kdo má ve firmě vliv

Jednotlivci

Každý účastník dostane anonymní hodnocení od svých kolegů v týmu. Dozví se, jak ostatní hodnotí jeho angažovanost a styl chování. Zjistí faktory, kterými firma podporuje nebo naopak omezuje jeho angažovanost.

Týmy

Výsledky týmu ukazují převažující způsob chování členů týmu, týmovou kulturu a angažovanost. Uvidíte, kteří členové mají na kulturu týmu největší vliv. V rámci týmových výsledků získáte přehled o faktorech ovlivňujících angažovanost jeho členů.

Firma

Získáte přehled o angažovanosti ve firmě, kultuře a stylu vedení lidí. Srovnání jednotlivých týmů mezi sebou vám ukáže, jaký typ firemní kultury a styl vedení je pro vaši firmu nejvhodnější. Odhalíte oblasti, které stojí za to rozvíjet.  

Snadné použití

Použití Peoplix je snadné. Založte si účet, zadejte účastníky a jejich zařazení do týmu a vše ostatní Peoplix udělá za vás.

Jednodušší, než jste čekali

Peoplix je webová aplikace, k jeho použití potřebujete jen webový prohlížeč a internet. Pracovat s ním můžete odkudkoliv.

Prvním krokem k využití Peoplix je založení účtu na našich webovch stránkách. K účtu se budete přihlašovat uživatelským jménem a heslem a pomocí něj budete spravovat všechny svoje kampaně a přistupovat k výsledkům.

Pro vytvoření kampaně budete potřebovat seznam účastníků s jejich mailovými adresami. Do Peoplix je nahrajete prostřednictvím svého účtu. Účastníky přiřadíte do týmů, určíte manažery týmu a případně organizační strukturu. Zadáte datum zahájení a ukončení kampaně a vše další se již děje automaticky.

Účastníci dostanou emailem pozvánku s přístupem k dotazníku. Na otázky budou odpovídat klikáním myši na obrazovce. Mohou pracovat odkudkoliv. Po ukončení kampaně se výsledky automaticky zpracují a každý účastník k nim ihned získá přístup podle svého zařazení v organizační struktuře.

Časový vývoj

Peoplix porovnává aktuální výsledky s předchozími. Můžete tak sledovat vývoj firemního prostředí v čase.

Historická data

Firemní kultura i styl chování se neustále vyvíjí. Změny v tržním prostředí, příchody a odchody lidí, orgnizační změny a vliv rozvojových aktivit mají na firemní prostředí vliv. Projevují se i na angažovanosti zaměstnanců.

Peoplix poskytuje přehled o vývoji všech důležitých ukazatelů v průběhu času. Na firemní, týmové i individuální úrovni ukazuje vývoj angažovanosti včetně jednotlivých faktorů, firemní kultury i charakteristického chování. Pomáhá odhalovat dlouhodobé trendy a vliv různých událostí a změn na vnitřní prostředí v organizaci.

Dlouhodobé sledování vývoje angažovanosti je nástrojem pro rozvoj výkonnosti organizace a snižování nákladů. Angažovaní lidé podávají větší výkon, způsobují méně chyb a snižují potřebu pracovat s externími motivačními faktory.

Podpora jazyků

Peoplix je k dispozici v několika jazykových mutacích a můžete ho snadno využít v mezinárodních týmech. 

Angličtina

dostupné

Francouzština

připravujeme

Čeština

dostupné

Španělština

připravujeme

Slovenština

dostupné

Polština

připravujeme

Němčina

připravujeme

Italština

připravujeme

3 snadné kroky k využití Peoplix

1.  Založte si účet a vyberte svůj plán

2.  Zadejte účastníky spolu s jejich zařazením do týmů

3.  Nastavte datum zahájení a ukončení kampaně

 

Vše ostatní udělá Peoplix za vás. Rozešle pozvánky účastníkům a bude vás informovat o průběhu kampaně.

Po skončení kampaně každý obdrží výsledky podle nastavené úrovně oprávnění.

Skryté souvislosti

Peoplix ukáže, jaký styl chování a týmová kultura podporují angažovanost. Odhalí, kdo má na prostředí ve firmě největší vliv. Poskytuje návod, jaké vlastnosti a dovednosti rozvíjet. Pomáhá při výběru nových členů týmu.

Kultura a angažovanost

Peoplix analyzuje souvislost mezi týmovou kulturou a angažovaností jeho členů. Ukazuje, jaký typ firemní kultury rozvíjet, aby výkonnost týmu byla co největší. Analýza Peoplix odhaluje souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé. Interaktivní grafy umožňují zobrazit komplikované závislosti přehledně.

Chování a angažovanost

Peoplix porovnává chování a angažovanost zaměstnanců a chování jejich týmových kolegů. Umožňuje identifikovat, které osobní kompetence vedou k růstu angažovanosti a výkonosti týmu. Poskytuje přehledné podklady pro plánování osobního rozvoje i podněty pro rozvoj kultury týmu.

Bezplatně vyzkoušet
Vyplňte prosím email
Vyplňte prosím název společnosti
Vyplňte prosím jméno
Vyplňte prosím Váš telefon
Účet úspěšně založen, zkontrolujte svůj email
Uživatel s tímto emailem již existuje
Tato společnost již existuje

 

Po registraci obdržíte email s přístupovými údaji do aplikace a ihned můžete vytvořit svoji první kampaň.

 

Stáhněte si e-book

Tato knížka pomůže vám i vaší firmě být efektivnější a výkonnější a zároveň se stát místem, kde lidi rádi pracují.  Je určena všem, kteří vedou podřízené nebo mají na starosti rozvoj v personální oblasti.   Dozvíte se, jak měřit věci tak neuchopitelné jako firemní kultura, motivovanost a chování lidí. Na několika příkladech uvidíte, jak snadno a ryhle se dají naměřené výsledky v praxi využít.   Najdete zde i návod, jak vytvářet motivované a výkonné týmy.