Zásady ochrany osobních údajů - Peoplix

Zásady ochrany osobních údajů

Jako naši zákazníci, uživatelé aplikace Peoplix, účastníci našich průzkumů a testů placených i bezplatných, odběratelé novinek nebo návštěvníci našich webových stránek nám svěřujete své osobní údaje a vyjadřujete s tím souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů)s jejich zpracováním. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Tento materiál obsahuje naše zásady ochrany osobních údajů a přehled vašich práv v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webových stránkách dev01.peoplix.cz, www.peoplix.com, www.versalis.cz a https://app.peoplix.com/ je společnost Versalis s.r.o., IČO 02030543 se sídlem Rokle 233, 250 68 Husinec, Řež.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele.

 

II. Kontaktní údaje

Naše kontaktní údaje jsou: telefon +420 602 312 694, email info@versalis.cz. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, což znamená, že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů
 • umožníme vám a budeme vá nápomocni v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

III. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme vaše osobní údaje z následujících důvodů:

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, název a adresa společnosti, IČO a DIČ, číslo účtu, popř. telefon.

Email marketing

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno, případně název společnosti) a vaši reakci na zaslaný email za účelem optimalizace přímého marketingu a zlepšení vaší uživatelské zkušenosti.

Jste-li  naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Souhlas vyjádříte tzv. double opt-in potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Remarketing

Za účelem zlepšení vaší uživatelské zkušenosti můžeme využívat možností remarketingu k cílení našich reklam, které poskytují naši dodavatelé, zejména Google, Facebook a LinkedIn.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme IP adresu zařízení, které používáte. Vzhledem k IP adrese registrujeme dobu prohlížení stránky a vstupní stránky. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek chápeme jako svůj oprávněný zájem správce, protože díky tomu můžeme zlepšit vaši uživatelskou zkušenost.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Webové stránky můžete procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o uživatele. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Fotografická dokumentace a reference

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

IV. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny zabezpečením přístupu k uložištím dat, aplikacím a výpočetní technice, a to prostřednictvím uživatelského jména, hesla, případně pomocí biometrických údajů. Používáme vždy aktuální verze software.

 

V. Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci.

Pro ukládání a zpracování osobních dat využíváme služeb třetích stran:

 • Actis
 • Mailchimp
 • Google
 • Marketcircle
 • Zapier
 • Webinarjam
 • Facebook
 • Linkedin
 • Microsoft


VI. Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Pro uplatnění svých práv v souvislosti s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím mailu info@versalis.cz. Na základě výzvy vám ve lhůtě 7 kalendářních dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Pokud se vaše osobní údaje změní, máte na základě vaší výzvy právo na jejich doplnění a aktualizaci.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Máte právo na vymazání svých osobních údajů, které spravujeme. Vymazání provedeme na základě vaší žádosti do 14 kalendářních dnů a o jeho provedení vás budeme informovat mailem. Vymazání osobních údajů neprovedeme, pokud nás jiná zákonná úprava zavazuje k jejich uchování.

 

V. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

VI. Mlčenlivost

Všichni naši zaměstnanci i dodavatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku, i o způsobu jejich zabezpečení, a to i po skončení smluvního vztahu s námi. Vaše osobní údaje nepředáme třetí straně, která by tuto podmínku nesplňovala.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost 25.5.2018

Dotazy, přání, žádosti o DEMO …

4 + 8 =