Úvod - Peoplix

Diagnostika firemního prostředí

Zjistěte ANGAŽOVANOST v týmech, profil FIREMNÍ KULTURY a styl VEDENÍ

K čemu Peoplix slouží?

Peoplix zjistí, jak firemní kultura a manažerský styl ovlivňují výkonnost firmy. Navrhne konkrétní opatření, díky kterým vzroste angažovanost zaměstnanců, zvýší se efektivita a sníží fluktuace.

Co Peoplix ukáže?

Zmapuje angažovanost zaměstnanců ve firmě, kulturu v týmech a styl vedení. Na základě analýzy výsledků ukáže, jaký typ kultury a styl vedení je pro firmu nejvhodnější, porovná je se současným stavem a navrhne opatření.

 

Komu je Peoplix určen?

Vedení firmy ukáže možnosti, jak zvýšit efektivitu. Personalistům poskytne podklady pro plánování rozvoje týmů a jednotlivců i pro přijímání nových zaměstnanců. Liniovým manažerům pomůže při vedení lidí.

Jak Peoplix funguje?

Na základě on-line dotazníku vytvoří profily kultury v týmech a stylu vedení. Odhalí souvislosti s angažovaností zaměstnanců a vytvoří optimální profily pro danou firmu. Navrhne opatření pro zvýšení efektivity.

Váš cíl

Chce pracovat ve firmě, kde lidi práce baví, všichni táhnou za jeden provaz a na každého se můžete spolehnout? Chcete, aby bylo snadné získat a udržet dobré pracovníky? Chcete, aby se firma úspěšně rozvíjela? 

Vaše situace

Víte, že firmá má rezervy a že některé týmy by mohly fungovat lépe? Potřebujete zefektivnit fungování a zvýšit zodpovědnost lidí? Hledáte rovnováhu mezi nastavením pravidel a flexibilitou, častou kontrolou a poskytováním prostoru? 

Řešení

Peoplix ukáže, proč některé vaše týmy fungují lépe než jiné. Identifikuje tu správnou kulturu pro vaši firmu a ideální způsob vedení lidí. Navrhne opatření na indiviuální, týmové i celofiremní úrovni, která budou fungovat.

Rozvojové programy na míru

Výsledky Peoplix vám pomůžeme interpretovat a doporučení uvést do života. Vaši firmu vyladíme k nejvyššímu výkonu. Máme řešení pro každou situaci a všechny vaše potřeby.

Potřebujete poradit? 

Na výsledcích skutečných firem vám ukážeme možnosti využití Peoplix. Podělíme se o zkušenosti s rozvojem kultury, leadershipu a angažovanosti ve firmách vašeho typu.

Bezplatně vyzkoušet
Vyplňte prosím email
Vyplňte prosím název společnosti
Vyplňte prosím jméno
Vyplňte prosím Váš telefon
Účet úspěšně založen, zkontrolujte svůj email
Uživatel s tímto emailem již existuje
Tato společnost již existuje

Po registraci obdržíte email s přístupovými údaji do aplikace a ihned můžete vytvořit svoji první kampaň.

Reference

Pro ředitele

Peoplix mi umožňuje sledovat náladu v celé společnosti a zároveň situaci v jednotlivých divizích. Díky tomu mohu reagovat včas na případné problémy. Výsledky vždy důkladně probíráme v týmu nejužšího vedení a závěry adresujeme všem vedoucím pracovníkům. Za důležité považuji s výsledky pracovat jako s podnětem k dalšímu rozvoji.

Pro HR manažery

Výsledky Peoplix využíváme jako podklad pro plánování osobního rozvoje vedoucích pracovníků. Ukazují, jaké kompetence je potřeba u jednotlivých manažerů rozvíjet. Snadno zjistíme, jak se komu daří svůj osobní plán naplňovat.

Pro liniové vedoucí

Díky Peoplix se nám daří stále zvyšovat efektivitu práce a výkonnost našeho týmu. Klesá nám fluktuace a atmosféra je výborná. Můžeme se porovnávat s ostatními týmy a to nás motivuje.

Pro specialisty

Jsem rád, že naše společnost využívá Peoplix. Chápu to jako vyjádření zájmu zaměstnavatele o názory zaměstnanců. Naše nadřízená s námi vždy výsledky průzkumu probere a na jejich základě naplánuje rozvojové aktivity pro náš tým. Od té doby, co používáme Peoplix, mě práce víc baví a naše výsledky se zlepšily.

Pro konzultanty

Peoplix využívám pro rychlou diagnostiku organizace. Mohu snáze navrhnout strategii postupu a mám v ruce měřitelné parametry. Výsledky mojí práce jsou v Peoplix jasně vidět. Porovnání výsledků před zahájením projektu a po něm dokumentuje výsledky mé práce.

Naši klienti

Stáhněte si e-book

Tato knížka pomůže vám i vaší firmě být efektivnější a výkonnější a zároveň se stát místem, kde lidi rádi pracují.  Je určena všem, kteří vedou podřízené nebo mají na starosti rozvoj v personální oblasti.   Dozvíte se, jak měřit věci tak neuchopitelné jako firemní kultura, motivovanost a chování lidí. Na několika příkladech uvidíte, jak snadno a ryhle se dají naměřené výsledky v praxi využít.   Najdete zde i návod, jak vytvářet motivované a výkonné týmy.