Peoplix | Klíč ke skvělé firmě

Jde především o tým

360° angažovanost, kultura, spolupráce v týmech

Peoplix je webová aplikace pro diagnostiku firemního prostředí.

Ukáže Vám cestu k vyšší efektivitě.

Co je Peoplix?

Peoplix je unikátním nástrojem k posouzení efektivity pracovních týmů. Porovnává angažovanost lidí s týmovou kulturou a identifikuje způsob, jak ji jednotliví členové týmu ovlivňují. Ukazuje, jaká kultura je pro vaši organizaci nejvhodnější a jaké kompetence potřebujete rozvíjet.

Jednoduché použití

Použití Peoplix je velmi snadné a vaši lidé jej budou milovat. Díky tomu dosáhnete vysoké účasti respondentů a relevantnosti dat. Výsledky získáte ihned po ukončení kampaně. Účastníky a organizační strukturu přenesete do Peoplix velmi jednoduše.

Nástroj rozvoje

Získáte podklady pro plánování osobního i týmového rozvoje. Přehledné interaktivní výsledky poskytují rychlou orientaci a přehled o celé firmě. Výsledky zůstávají uloženy pro sledování časového vývoje. Můžete sledovat vliv různých událostí na atmosféru a výkonnost firmy.

Angažovanost, kultura, chování

Soutěž, nebo spolupráce? Bezpečí, nebo riziko? Dodržovat postupy, nebo hledat nová řešení? V každém prostředí i situaci vede k úspěchu jiný přístup. Nevhodná firemní kultura snižuje angažovanost lidí. Žádná ideální firemní kultura neexistuje. Každá firma má svojí, závislou na tržním prostředí, produktu, strategii. Firemní kulturu tvoří lidé a jejich chování. Tak, jako neexistuje ideální kultura, není ani žádné ideální chování. Úspěšní lidé dovedou sladit svoje chování s prostředím, morálkou, společenskými normami. Peoplix otestuje firemní kulturu ve vašich týmech, porovná ji s typickým chováním a angažovaností lidí a ukáže, které osobní i týmové dovednosti stojí za to podporovat. Peoplix je nástroj ke zvýšení výkonnosti a angažovanosti lidí ve firmě.

Jakou firemní kulturu potřebujete?

Jak zvýšíte motivaci zaměstnanců?

Jaké dovednosti jsou nejdůležitější?

Ředitel společnosti

Peoplix mi umožňuje sledovat náladu v celé společnosti a zároveň situaci v jednotlivých divizích. Díky tomu mohu reagovat včas na případné problémy. Výsledky vždy důkladně probíráme v týmu nejužšího vedení a závěry adresujeme všem vedoucím pracovníkům. Za důležité považuji s výsledky pracovat jako s podnětem k dalšímu rozvoji. L.N.

HR manažer

Výsledky Peoplix využíváme jako podklad pro plánování osobního rozvoje vedoucích pracovníků. Ukazují, jaké kompetence je potřeba u jednotlivých manažerů rozvíjet. Snadno zjistíme, jak se komu daří svůj osobní plán naplňovat. C.M.

Vedoucí oddělení

Díky Peoplix se nám daří stále zvyšovat efektivitu práce a výkonnost našeho týmu. Klesá nám fluktuace a atmosféra je výborná. Můžeme se porovnávat s ostatními týmy a to nás motivuje. R.U.

Specialista

Jsem ráda, že naše společnost využívá Peoplix. Chápu to jako vyjádření zájmu zaměstnavatele o názory zaměstnanců. Naše nadřízená s námi vždy výsledky průzkumu probere a na jejich základě naplánuje rozvojové aktivity pro náš tým. Od té doby, co používáme Peoplix, mě práce víc baví a naše výsledky se zlepšily. K.N.

Konzultant

Peoplix využívám pro rychlou diagnostiku organizace. Mohu snáze navrhnout strategii postupu a mám v ruce měřitelné parametry. Výsledky mojí práce jsou v Peoplix jasně vidět. Porovnání výsledků před zahájením projektu a po něm dokumentuje výsledky mé práce. A.L.

Bezplatná verze
Vyplňte prosím email
Vyplňte prosím název společnosti
Vyplňte prosím jméno
Vyplňte prosím Váš telefon
Účet úspěšně založen, zkontrolujte svůj email
Uživatel s tímto emailem již existuje

Přihlašte se k Newsletteru

Stáhněte si e-book

Tato knížka pomůže vám i vaší firmě být efektivnější a výkonnější a zároveň se stát místem, kde lidi rádi pracují.  Je určena všem, kteří vedou podřízené nebo mají na starosti rozvoj v personální oblasti.

 

Dozvíte se, jak měřit věci tak neuchopitelné jako firemní kultura, motivovanost a chování lidí. Na několika příkladech uvidíte, jak snadno a ryhle se dají naměřené výsledky v praxi využít.

 

Najdete zde i návod, jak vytvářet motivované a výkonné týmy.