Digest CZ - Peoplix

Diagnostika firemního prostředí

Tematicky seřazené inspirace pro váš business od zajímavých osobností současnosti

Vybráno pro vás ze světových zdrojů

Vybráno pro vás ze světových zdrojů

David Brož

Ambasador Peoplix

Dobrá firemní kultura umožňuje lidem překonávat sama sebe a mít z toho potěšení. Výrobky, služby i strategie může konkurence okopírovat, firemní kultura je neopakovatelná.

Díky dobrému lídrovi lidé zjistí, že umí víc, než kdy věřili. Odvedou víc a kvalitnější práce, než si mysleli, že dokážou. Dobrý lídr je člověk, kvůli kterému ostatní zůstávají.

Vize je důvodem pro vše, co děláte. Atraktivní a sdílená vize vám zajistí loajalitu zákazníků i zaměstnanců. K jejímu uskutečnění potřebujete strategii. Strategie je vaše cestovní mapa.

Výkonnost lidí v organizaci závisí na jejich znalostech, úrovni spolupráce a osobní angažovanosti. Zatímco motivace je osobní záležitostí člověka, angažovanost je spíše výsledkem působení sociálního prostředí.