Blog | Peoplix

Peoplix blog

Webová aplikace pro analýzu firemního prostředí

Jak rozvíjet kulturu firmy?

Svět dnes již nepochybuje, že podmínkou úspěchu je správně nastavená firemní kultura. Jak ji stanovit a hlavně: jak ji vytvořit?

Proč nám to zase nevyplnili?

13 podmínek, které musíte splnit, aby váš firemní průzkum dával smysl. Firemní průzkum může být rychlou cestou, jak se dozvědět to, co na první pohled není patrné.

Efektivně, ale nemorálně?

Připadá vám tohle dilema absurdní? V mnoha firmách jej opravdu řeší. O čem jiném svědčí otázky jako “co s výkonným člověkem, který působí jako travič studní?”

Firemní průzkum – a co dál?

Motivovanost, angažovanost, zapálení pro věc, FLOW. Pojmy skloňované ve všech pádech, které označují víceméně to samé.

Bojíte se změny?

Bojíte se změny? Já rozhodně ano. Kdyby tomu tak nebylo, nepatřili bychom k druhu homo sapiens a možná bychom ani nebyli součástí živé přírody.

5 mýtů o angažovanosti

Přestože o významu angažovanosti pro konkurenceschopnost firmy dnes nikdo nepochybuje, je s ní stále spojena řada omylů. Některé z nich se pokusme vyvrátit.

Jak přimět zaměstnance k účasti?

Zaměstnanecké průzkumy jsou stále oblíbenějším způsobem, jak zjistit, co se ve firmě doopravdy děje. Díky tomu je možné soustředit se na to, co se skutečně vyplatí.

2 přístupy k rozvoji firemní kultury

O významu firemní kultury pro úspěšnost společnosti na trhu už bylo napsáno mnoho. Málokdo dnes pochybuje, že firemní prostředí ovlivňuje výkonnost a loajalitu zaměstnanců i kvalitu produkce.

5 kroků ke skvělému týmu

Přestože budování týmu věnujete mnoho úsilí a času, podporujete svoje lidi, organizujete práci, vytváříte dobrou atmosféru, výsledky se někdy nedostaví. Některé týmy stále fungují lépe nežli jiné.

7 tipů na zvýšení pracovní morálky

Špatná morálka má vliv na pracovní výsledky, na kulturu firmy, na spolupráci mezi týmy a má i mnoho dalších nepřímých dopadů.Lidé často hledají rychlá řešení. Pilulky občas fungují, ale ve velké většině …

Jaké dovednosti jsou nejdůležitější?

Mluvit o chování ve firmě může vypadat velmi osobně. Ze školních let jsme zvyklí uvažovat ve škále dobré – špatné. Ono to ale je složitější. Určité chování může být v některé situaci dobrou volbou, v jiné

Jak zvýšit motivaci zaměstnanců?

Čísla jsou důležitá v každé firmě. Říká se, že kdo neměří, ten neřídí. Na základě měřitelných veličin činíme rozhodnutí, hodnotíme, plánujeme. Také při práci s lidmi často pracujeme s číselnými údaji. Fluktuace

Jakou firemní kulturu potřebujete?

V tradiční literatuře o managementu a řízení firem z konce 20. století jsou uváděny faktory, které odlišují úspěšné firmy od těch méně úspěšných. Za nejdůležitější byly považovány tyto:

Manažerské vzdělávání 2.0

Role vedoucího pracovníka v organizaci je trojí: expertní, manažerská a lídrovská. Váha jednotlivých komponent se v různých pozicích i firmách liší, v nějaké míře jsou ale vždy zastoupeny všechny.

Zpětná vazba a řízení výkonu

“Já ti dám zpětnou vazbu”. Slyšeli jste někdy tato slova z úst nadřízeného? Pracovník, který je od svého šéfa uslyší, většinou nesrší optimismem. Pojem zpětná vazba je často používán jako eufemizmus nahrazující drsnější

Koučink jako nástroj manažera

V práci se obvykle cítíme motivovanější, pokud nám naše práce dává smysl a přináší viditelné výsledky. Jestliže jste v pozici lídra, pak je vaší úlohou především pomáhat ostatním, aby oni dělali svoji práci dobře.

Stáhněte si e-book

Tato knížka pomůže vám i vaší firmě být efektivnější a výkonnější a zároveň se stát místem, kde lidi rádi pracují.  Je určena všem, kteří vedou podřízené nebo mají na starosti rozvoj v personální oblasti.

 

Dozvíte se, jak měřit věci tak neuchopitelné jako firemní kultura, motivovanost a chování lidí. Na několika příkladech uvidíte, jak snadno a ryhle se dají naměřené výsledky v praxi využít.

 

Najdete zde i návod, jak vytvářet motivované a výkonné týmy.