5 kroků k vyššímu výkonu firmy - Peoplix

5 kroků k vyššímu výkonu firmy

Angažovaný zaměstnanec udělá víc práce, v lepší kvalitě a za méně peněz.

Z 50% je angažovanost v rukou zaměstnavatele.

 

 

 

Dobrý zaměstnanec je poklad, špatný prokletí. Na první pohled mezi nimi není rozdíl.

Angažovaný zaměstnanec pracuje dobře, i když se nikdo nedívá. Pracuje lépe, než je jeho povinností.

Výkon můžeme zlepšovat zvyšováním nároků, nebo zvyšováním angažovanosti.

Pokud zvyšujeme nároky, musíme zvýšit i kontrolu. Angažovanější zaměstnanec si nároky na sebe zvyšuje sám, kontrolu zvyšovat není třeba.

Angažovanost – nejefektivnější cesta růstu výkonnosti

Angažovanost má z poloviny v rukou zaměstnavatel. Záleží na tom, jaké vytváří pracovní prostředí a jak se zaměstnanci zachází. Rozhodujícími faktory jsou kultura organizace a styl vedení lidí.

Angažovanost je i věcí zaměstnance. Záleží na jeho osobním hodnotovém žebříčku, vlastnostech a dovednostech.

Angažovanost je otázkou volby. Organizace vytváří podmínky, zaměstnanec se rozhoduje. Malé procento lidí zůstává angažovaných i když organizace nevytváří příznivé podmínky, stejně tak malý počet lidí je neangažovaných v příznivém prostředí.

Nejčastěji míra angažovaností v organizaci kopíruje naplnění 5 podmínek – faktorů.

1. Smysl práce

Je pro vás práce jen plněním úkolů a cílů, nebo spatřujete i něco za tím? Máte možnost vidět, jak vaše práce mění svět, přispívá ke spokojenosti lidí mimo vaši firmu, vytváří hodnoty? Jestliže ano, pak vidíte smysl svojí práce.

2. Autonomie

Autonomie není anarchie. Je to svoboda volby v rámci mantinelů. Jestliže máte možnost dělat svojí práci způsobem, který vede k nejlepším výsledkům a prospívá organizaci, pak máte autonomii.

3. Osobní růst

Pokud vaše práce nabízí možnost učit se novým věcem, pak je tato podmínka naplněna. Rutina vede k nudě a stagnaci. I ve zdánlivě jednotvárných činnostech lze najít příležitost k růstu. I v pásové výrobě je možné optimalizovat.

4. Vliv

Vidíte bezprostřední výsledky svojí práce? Poznáte na svém okolí, když se vám něco podaří a naopak? Pak vaše práce má vliv. Na motivaci nejvíce působí pochvala. Kritika je také užitečná. Nejhorší je nezájem.

5. Sounáležitost

Naprostá většina lidí potřebuje sociální vazby. Chceme někam patřit, být součástí celku. Pokud nám tuto možnost nabídne pracovní prostředí, jsme ochotni mu to vrátit svojí angažovaností.

Jak budovat angažovanost ve firmě?

Angažovanost zaměstnanců máme ve svých rukou. Často se angažovanost zaměňuje se spokojeností. Angažovanosti nedosáhnete vyšším platem, benefity, benevolencí nebo nižšími nároky na zaměstnance.

1. Změřte angažovanost

Ne všechno na světě se dá přesně změřit. O většinu věcí se ale má smysl pokusit. Existují cesty, které odhalí, jak jsou lidé angažovaní. Nejpřesnější výsledky poskytují metody založené na hodnocení spolupracovníků.

2. Odhalte souvislosti

Zjistěte, jak angažovanost závisí na dalších charakteristikách prostředí v organizaci. Hledejte souvislost s kulturou organizace a způsobem, jak se s lidmi pracuje.

3. Vytvořte strategii

Vytvořte ideální obraz vaší organizace z hlediska kultury a leadershipu. Promyslete, jak rozvíjet naplňování 5 faktorů angažovanosti. Naplánujte postup.

4. Realizujte

Postupujte podle plánu a buďte připraveni ho měnit. Organizace bude reagovat a vy byste měli být schopni svůj postup přizpůsobovat vývoji.

5. Opět změřte a začněte znovu

Až plán dokončíte, ohlédněte se a zhodnoťe, co se dařilo a co méně. Znovu změřte angažovanost a postupujte od prvního bodu.

 

Budování organizační kultury a rozvoj angažovanosti je nekončící proces.

Je to práce s živým systémem, který se vyvíjí.

Chcete-li mít výsledky, nelze přestat. Je to ale ten nejlevnější způsob, jak zvyšovat výkonnost organizace.

Přihlašte se k Newsletteru