2 přístupy k rozvoji firemní kultury - Peoplix

2 přístupy k rozvoji firemní kultury

Firemní kultura je jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících dlouhodobou úspěšnost firmy.
O významu firemní kultury pro úspěšnost společnosti na trhu už bylo napsáno mnoho. Málokdo dnes pochybuje, že firemní prostředí ovlivňuje výkonnost a loajalitu zaměstnanců i kvalitu produkce. Co je však stále předmětem diskusí je optimální model firemní kultury a jeho vztah k trhu, produktu a cílům firmy.

Jakou firemní kulturu potřebujeme?

Je zřejmé, že pro úspěch firmy vyrábějící standardní díly je třeba jiné firemní kultury než v reklamní agentuře. Toto konstatování ale nestačí k tomu, abychom tu správnou kulturu dokázali popsat a už vůbec ne k jejímu vytvoření.

1. Měřitelnost je základ

Předpokladem pro cílevědomý rozvoj kultury firmy je její popis pomocí měřitelných parametrů. Pokud dokážeme kulturu měřit, dokážeme stanovovat cíle a posuzovat její vývoj. Existuje několik modelů, které k popisu organizační kultury slouží. Při hledání toho optimálního vždy řešíme kompromis mezi přesností modelu a jeho praktickou použitelností. Zpravidla platí, že čím je model přesnější, tím je i složitější a tedy méně prakticky využitelný.

2. Stanovení cíle

Abychom mohli kulturu firmy smysluplně rozvíjet, potřebujeme mít představu o cílovém stavu. Do této představy se mnohdy promítají osobní preference majitele či ředitele. Zcela se tomu vyhnout asi nejde, ale musíme si uvědomit, že argument “dělejte to takhle, protože to tak chci” není pro ostatní příliš přesvědčivý.
Pro každou společnost vypadá ta správná firemní kultura jinak. Cíl je ale vždy stejný: umožnit efektivní nastavení procesů a mít angažované a loajální zaměstnance, kteří vytvářejí synergii.

3. Analýza

Jednou z možností, jak stanovit parametry té správné kultury organizace je analýza tržního prostředí, vlastností produktu a firemní strategie s ohledem na potřeby vnitřního fungování firmy v “soft” oblasti a na základě toho pak určení parametrů cílového stavu.
Tento přístup si můžete vyzkoušet pomocí našeho testu kompatibility firemní kultury s trhem.

 

4. Průzkum

Druhý přístup spočívá v porovnání angažovanosti zaměstnanců v různých týmech s aktuální týmovou kulturou. Vyšší angažovanost v týmu indikuje vhodnější týmovou kulturu, což je vodítkem pro stanovení cílové kultury pro celou firmu.
Na tomto principu je založena metoda Peoplix.

5. Rozvoj

V případě rozvoje firemní kultury cesta k cíli nebývá rychlá. Nejde také hned na začátku stanovit fixní plán postupu. Vždy je potřeba ponechat projektu určitou flexibilitu a reagovat na vývoj situace.
Změnové projekty v oblasti firemní kultury trvají zpravidla 6-24 měsíců. Záleží na velikosti firmy a na rozdílu mezi výchozím a cílovým stavem.
V našem portfoliu máme řadu nástrojů, které v různém pořadí a v různé míře k rozvoji firemní kultury využíváme. Každý projekt je individuální a je potřeba jej ušít každé firmě a situaci na míru.

 

3 kroky ke skvělé firmě

Firemní kultura je důležitá a je dobré se o ní průběžně starat.

1. Sledujte stav

Periodicky zjišťujte, jaká je angažovanost zaměstnanců a stav kultury ve vaší firmě.

2. Mějte jasný cíl

Udržujte svoji vizi optimální firemní kultury aktuální a nebojte se ji upravovat.

3. O firemní kulturu průběžně pečujte

Výsledky jednotlivých aktivit asi neuvidíte hned. Pokud ale nebudete dělat nic, náprava může být obtížná.
Firemní kultura je neviditelná, ale představuje základní hodnotu každé firmy. Úspěšné firmy se od těch ostatních odlišují právě firemní kulturou.

Přihlašte se k Newsletteru