Přihlášení FLEXI - Peoplix

Vytvoření účtu FLEXi

Účet umožňuje vytvářet neomezený počet kampaní pro libovolný počet týmů po dobu předplaceného období.

Výše předplatného závisí na počtu účastníků
Vyplňte prosím email
Vyplňte prosím název společnosti
Vyplňte prosím jméno
Vyplňte prosím Váš telefon
Účet úspěšně založen, zkontrolujte svůj email
Uživatel s tímto emailem již existuje
Tato společnost již existuje

Po registraci obdržíte email s přístupovými údaji do aplikace, kde nastavíte podrobnosti vašeho účtu a platební metodu. 

Vytvoření účtu

1.  Nastavte si heslo pro přístup do Peoplix

2. Zadejte fakturační údaje a zvolte platební metodu

3.  Zvolte období předplatného a počet účastníků (později můžete počet zvyšovat)

4. Podle zvolené metody bude platba provedena automaticky, nebo vyčkejte na zálohovou fakturu

Po provedení platby spustíte svoji první kampaň.

Vytvoření a spuštění kampaně

1.  Určete datum zahájení a ukončení kampaně

2.  Zadejte účastníky kampaně (nahrajte soubor nebo zadejte ručně)

3.  Upravte složení týmů a nastavte oprávnění

4.  Ukončete přípravu kampaně, spuštění proběhne automaticky

5.  Kampaň můžete vytvořit kopírováním předchozí a její úpravou

6.  Ve výsledcích budete moci porovnat všechny předchozí kampaně